A- A A+

English

Llyfr Llafar

Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell

Mae Cymdeithas Gogledd Cymru yn cynhyrchu llyfrau llafar ar CD i’r gwasanaeth llyfrgell ledled Gogledd Cymru.

Mae’r llyfrau a ganlyn ar gael yn eich llyfrgell leol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwyn Jones ar 01248 353604.

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 
 
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Llyfrau llafar Cymraeg newydd ar gael yn eich llyfrgell
 • Dewi Pws yn Recordio Dewi Dwpsi
 • Dewi Pws yn Recordio Dewi Dwpsi
 • Gwen Davies yn recordio Mefus yn y Glaw

Newydd yn 2019

Llyfrau Llafar ar CD i lyfrgelloedd

Hawl i Fyw - Hunangofiant - Irfon Williams

Hawl i Fyw - Hunangofiant - Irfon Williams

Dyma stori dyn dewr, penderfynol - dyn a fynnodd yr hawl i fyw. Daeth Irfon Williams o Fangor yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru pan drafododd ei ddeiagnosis o ganser y coluddyn ar y cyfryngau. Ei fwriad oedd codi ymwybyddiaeth o'r clefyd, ond bu iddo gyflawni cymaint mwy na hynny. Irfon Williams, a courageous, determined cancer sufferer who fought for the right to obtain drugs to extend his life. He drove many charity campaigns which raise awareness of the needs of cancer patients in Wales, in particular the ‘Hawl i Fyw’ (Fighting Chance) campaign.

Pobol i’w Hosgoi - Ruth Richards

Pobol i’w Hosgoi - Ruth Richards

Straeon byrion cyfoes, yn gymysgedd o'r crafog, y dychanol a'r doniol. Maen nhw i gyd yn ymdrin â phobol ar y cyrion. Cyfrol arbennig gan awdur y nofel boblogaidd, Pantywennol

Cwcw - Marlyn Samuel

Cwcw - Marlyn Samuel

Nofel gyfoes am ddwy hanner chwaer sy’n cyfarfod am y tro cyntaf yn angladd eu tad. Stori ddifyr gan awdures boblogaidd sy’n plethu’r doniol a’r dwys.

Y Gwreiddyn - Caryl Lewis

Y Gwreiddyn - Caryl Lewis

Cyfrol o straeon byrion yn ymwneud â natur, perthynas dyn â’i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i’r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â’i gilydd.

Fel Edefyn Gwe - Sian Rees

Fel Edefyn Gwe - Sian Rees

Dyddiau ysgol… dyddiau gorau bywyd? Wrth deithio i fyny’r A470 i aduniad ysgol, tydi Megan ddim yn siwr iawn beth i’w ddisgwyl. A ffrindiau bore oes bellach ond yn ddieithriaid sy’n rhannu rhai o’r un atgofion, oni fyddai’n well iddi droi yn ôl am Gaerdydd? Ond ar y llaw arall, mae’n ysu i glywed mwy am amgylchiadau marwolaeth un o’i chyn-athrawon…

Yn Fflach y Fellten - Geraint Vaughan Jones

Yn Fflach y Fellten - Geraint Vaughan Jones

Dyma nofel gyntaf yr awdur i oedolion ers 10 mlynedd. Nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol. Mae’n adrodd hanes gŵr oedrannus yn ymddeol i’w hen fro ar ôl treulio oes yn gweithio dros y ffin yn Lloegr. Mae’r dychwelyd i’w hen gynefin nid yn unig yn dwyn atgofion cymysg iawn yn ôl iddo ond hefyd yn ail agor hen graith sydd ynghlwm wrth ddirgelion a drychiolaethau’r gorffennol.

Glaw Trana - Sonia Edwards

Glaw Trana - Sonia Edwards

Nofel rymus a gafaelgar sy’n cyffwrdd y galon. Mae peryglon mewn cadw hen gyfrinachau. A fydd Now a Lois yn talu’r pris am weithredoedd eu rhieni? Dilyniant i Mynd Adra’n Droednoeth yw’r nofel hon ond mae’n sefyll ar ei thraed ei hun. Mynd Adra’n Droednoeth, this novel is a complete story in its own right.

Cymer y Seren - Cefin Roberts

Cymer y Seren - Cefin Roberts

Nofel ddirgelwch i oedolion. Trwy gyfres o ddigwyddiadau cyffrous, aiff Cefin Roberts â ni o bentref bach tawel yn Arfon i un o ddinasoedd llawn rhamant yr Eidal. Mae Emrys Pritchard wedi bod yn ei feio’i hun byth ers diflaniad ei unig ferch, Mari Lisa – cannwyll ei lygad – ac mae pethau wedi mynd o ddrwg i waeth iddo ar ôl i Carys, ei wraig, ei adael.

Saesneg yn unig....

To download a full catalogue of our books please click the following:

 • English Catalogue (Linc i'w ddod yn fuan)

 • English Books for Children and Young People (Linc i'w ddod yn fuan)

 • Welsh Catalogue (Linc i'w ddod yn fuan)

 • Welsh Books for Children and Young People (Linc i'w ddod yn fuan)