A- A A+

English

Plant a Phobl Ifanc

Clawr Cadi a’r Celtiaid

Cadi a’r Celtiaid

2021
Awdur Bethan Gwanas
Darllenydd Cath Aran

Mae Cadi ddireudus yn mynd i wersylla gyda’i theulu ger Bryn Celli Ddu yn Ynys Môn.  Mae hi’n cwrdd  a dau ffrind newydd o Oes y Celtiaid,  Cai a Heledd,  sydd yn ei dysgu am eu bywydau a sut i ddefnyddio ei synhwyrau.

Clawr Cadi Goch

Cadi Goch

2022
Awdur Simon Rodway
Darllenydd

SAIN I DDILYN

Dyma nofel gyffrous am Cadi, sy’n cael ei dewis i fynd i ysgol arbennig i ddysgu hud a lledrith. Ond pwy yw’r bobl ddrwg go iawn? Mae Cadi a’i ffrindiau yn defnyddio pob math o driciau i ddod o hyd i atebion. Addas i bob oed yn enwedig oedran 9-12!

Clawr Dewi Dwpsi a’r Dreigiau

Dewi Dwpsi a’r Dreigiau

2022
Awdur Dewi Pws
Darllenydd  Dewi Pws a Rhianon Roberts

Antur Dewi a Dwpsi – Eu hymgyrch, i gael hyd i bwy sydd wedi dwyn y ddraig goch oddi ar baner Cymru!  Addas i blant 7-9 oed.

Clawr Llyfr Helynt

Helynt

2022
Awdur Rebecca Roberts
Darllenydd  Cath Aran

Llyfr i’r arddegau sydd wedi ei osod yn nhre’r Rhyl, ardal fwy Seisnegaidd, sydd tua allan i’r ‘Fro Gymraeg’ draddodiadol. Mae colli’r bws i’r ysgol yn newid bywyd Rachel am byth. Ennilydd gwobr Tir na-Nog a Llyfr y Flwyddyn 2021.

Clawr Sw Sara Mai

Sw Sara Mai

2021
Awdur Casia Wiliam
Darllenydd  Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i’r ysgol. Mae hi yn rhannu hanes ei bywyd gyda ni, o’r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a’r frwydr i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd. Addas i oedran 7-9.

Clawr Tomos

Tomos a Crechwen

2022
Awdur Caryl Parry Jones a Craig Russell
Darllenydd  Cath Aran

Llyfr arall am Tomos llygoden y Theatr gan Caryl Parry Jones.Mae cantores yn dod a’i chath slei blewod i’r theatre. A fydd Tomos yn gallu achub ei ffrindiau oddiwrth bawennau barus Crechwen y gath!

Tomos Llygoden Theatr  + Tomos a'r Seren Fyd Enwog

Tomos Llygoden Theatr  + Tomos a'r Seren Fyd Enwog

2021
Awdur Caryl Parry Jones a Craig Russell
Darllenydd  Cath Aran

Y Bws Hyd

Y Bws Hyd

2021
Awdur Eurgain Haf
Darllenydd  Morfudd Hughes

Yma cawn hanes Mabli Mai, merch fach mor busneslyd mae’n ei chael ei hun ar fws yn llawn o bobl ryfeddol!  Addas i oedran 6+
Yn yr ail stori, cawn hanes O.M.B. (Orig Mwyn Benfawr). Mae Orig yn gawr, ond cawr caredig.