A- A A+

English

Siop Elusen

Tu allan i ein siop elusen yn 302, Stryd Fawr, Bangor
Tu mewn i ein siop elusen yn 302, Stryd Fawr, Bangor
Tu mewn i ein siop elusen yn 302, Stryd Fawr, Bangor

Mae ein siop elusen yn 302, Stryd Fawr, Bangor ac mae’n cynnig ystod eang o ddillad, llyfrau, gemau, ornaments ac ati.

Ceir tîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n helpu yn y siop ac rydym wastad yn chwilio am bobl newydd i ymuno â’r tîm cyfeillgar.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yna cysylltwch â’r gymdeithas ar 01248 353604.

Cewch eich siomi o’r ochr orau gydag ansawdd yr eitemau sydd ar werth, mae fel ogof Aladdin o ran dewis a gwerth. Mae ein stoc yn newid yn ddyddiol, felly byddai’n werth galw heibio’n aml i weld yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

Nid yn unig y cewch afael ar fargen unigryw, ond byddwch hefyd yn gwybod eich bod yn rhoi rhodd werthfawr i’n helusen.

Bydd pob ceiniog a godir yn mynd tuag at helpu i roi gwasanaethau hanfodol i bobl leol yn ein cymuned.

Rydym yn dibynnu llawer ar haelioni a charedigrwydd ein ffrindiau a’n haelodau sy’n rhoi eitemau i’w gwerthu yn y siop. Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl roddion a byddem yn hapus i gasglu unrhyw eitemau os ydych yn dymuno rhoi ond yn methu dod i’r siop.

Byddem yn dra diolchgar am unrhyw roddion neu gymorth y gallech eu rhoi.

Mae arnom angen - dillad, esgidiau, dodrefn bychain, offer coginio, offer trydanol, ornaments, teganau a gemau.

Gallwn drefnu i gasglu eitemau. I drefnu casgliad, cysylltwch â’r gymdeithas ar 01248 353604.

Mae’r siop yn agored o 10 - 4 dydd Llun i ddydd Gwener

Os yw’r siop ar gau neu os yw’ch eitem yn rhy swmpus i’w chario - gellir gadael rhoddion a rhoddion hefyd ym mhrif swyddfeydd y gymdeithas yn 325 Stryd Fawr, Bangor.