A- A A+

Cymraeg

Children and Young People

Cadi a’r Celtiaid Cover

Cadi a’r Celtiaid

2021
Author Bethan Gwanas
Narrator Cath Aran

Mae Cadi ddireudus yn mynd i wersylla gyda’i theulu ger Bryn Celli Ddu yn Ynys Môn.  Mae hi’n cwrdd  a dau ffrind newydd o Oes y Celtiaid,  Cai a Heledd,  sydd yn ei dysgu am eu bywydau a sut i ddefnyddio ei synhwyrau.

Cadi Goch Cover

Cadi Goch

2022
Author Simon Rodway
Narrator

SAIN I DDILYN

Dyma nofel gyffrous am Cadi, sy’n cael ei dewis i fynd i ysgol arbennig i ddysgu hud a lledrith. Ond pwy yw’r bobl ddrwg go iawn? Mae Cadi a’i ffrindiau yn defnyddio pob math o driciau i ddod o hyd i atebion. Addas i bob oed yn enwedig oedran 9-12!

Dewi Dwpsi a’r Dreigiau Book Cover

Dewi Dwpsi a’r Dreigiau

2022
Author Dewi Pws
Narrator  Dewi Pws a Rhianon Roberts

Antur Dewi a Dwpsi – Eu hymgyrch, i gael hyd i bwy sydd wedi dwyn y ddraig goch oddi ar baner Cymru!  Addas i blant 7-9 oed.

Helynt Book Cover

Helynt

2022
Author Rebecca Roberts
Narrator  Cath Aran

Llyfr i’r arddegau sydd wedi ei osod yn nhre’r Rhyl, ardal fwy Seisnegaidd, sydd tua allan i’r ‘Fro Gymraeg’ draddodiadol. Mae colli’r bws i’r ysgol yn newid bywyd Rachel am byth. Ennilydd gwobr Tir na-Nog a Llyfr y Flwyddyn 2021.

Sw Sara Mai Book Cover

Sw Sara Mai

2021
Author Casia Wiliam
Narrator Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i’r ysgol. Mae hi yn rhannu hanes ei bywyd gyda ni, o’r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a’r frwydr i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd. Addas i oedran 7-9.

Tomos book cover

Tomos a Crechwen

2022
Author Caryl Parry Jones a Craig Russell
Narrator Cath Aran

Llyfr arall am Tomos llygoden y Theatr gan Caryl Parry Jones.Mae cantores yn dod a’i chath slei blewod i’r theatre. A fydd Tomos yn gallu achub ei ffrindiau oddiwrth bawennau barus Crechwen y gath!

Tomos Llygoden Theatr  + Tomos a'r Seren Fyd Enwog

Tomos Llygoden Theatr  + Tomos a'r Seren Fyd Enwog

2021
Author Caryl Parry Jones a Craig Russell
Narrator Cath Aran

Y Bws Hyd

Y Bws Hyd

2021
Author Eurgain Haf
Narrator  Morfudd Hughes

Yma cawn hanes Mabli Mai, merch fach mor busneslyd mae’n ei chael ei hun ar fws yn llawn o bobl ryfeddol!  Addas i oedran 6+
Yn yr ail stori, cawn hanes O.M.B. (Orig Mwyn Benfawr). Mae Orig yn gawr, ond cawr caredig.