A- A A+

English

Ein Tim

Tîm y Ganolfan Adnoddau

Steven Thomas - Prif Weithredwr    
Rowena Thomas - Gweinyddwraig y Ganolfan Adnoddau
Bethan Williams    - Swyddog Technoleg Gwybodaeth    
Gwyn Jones - Rheolwr y Stiwdio Recordio    
Mora Barton - Cyfrifon a Biliau
Malcolm Jones - Swyddog Codi Arian    
Nick Thomas - Swyddog Datblygu    
Patricia West - Project worker    

Tîm Ailsefydlu

Dafydd Eckley - Uwch-swyddog Adfer    
Wendy Price - Rehabilitation Officer, Meirionnydd and Dwyfor    
Sylvia Lloyd - Swyddog Adfer, Ynys Môn    

Cyfarwyddwyr / Aelodau’r Bwrdd

Andrew Hinchliff - Cadeirydd 
Peter Evison - Trysorydd   
John Roberts - Trysorydd   
Mark Roberts - Trysorydd  
Caroline Draper - Trysorydd 
Gareth Llwyd - Trysorydd   
Carrie Pester - Trysorydd

We are seeking individuals willing to give some of their expertise and time to join the Board of Directors, to guide strategy, build the organisation, and actively secure resources needed to execute the organisation’s mission.

We are especially eager to recruit those with strong personal and professional networks and skills in organisation, finance, law, business or fund development.

Rôl Cyfarwyddwyr Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yw:

  • Darparu strategaeth arweiniol

  • Gweithio gyda’r Prif Weithredwr i osod nodau ac amcanion

  • Goruchwylio arian y sefydliad

  • Mynd ati i ddiogelu’r adnoddau sydd eu hangen i weithredu cenhadaeth y sefydliad

Estynnwn groeso i’r Bwrdd i aelodau profiadol a’r rhai sy’n aelodau am y tro cyntaf.

Trustees should have a strong personal commitment to the charity’s aims and objectives. If you are interested, or if you know of someone who may be interested in applying to become a Director, please call Steven Thomas,

01248 353604.