A- A A+

English

Croeso i Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Cefnogi pobl sy'n byw gyda cholled golwg

Mae Cymdeithas Cymru i’r Deillion yn darparu cefnogaeth ymarferol, gwybodaeth a chyngor i bobl ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Trwy weithio gyda phobl Ddall a Rhannol Ddall o bob oed, ymdrechwn i weithio gyda’n gilydd i annog annibyniaeth, dewis a hyder wrth hefyd roi’r gwasanaethau hanfodol y dywed ein haelodau wrthym sy’n bwysig iddynt.

Amdanom Ni

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
 
 
  • Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
  • Ysgrifen mawr ar sgriniau cyfrifiaduron
  • Eiconau mawr ar sgrin cyfrifiadur

Gwasanaethau a Chefnogaeth

person yn defnyddio gliniadur a clustffonau

Mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Gan gydweithio gyda phobl ddall a rhannol ddall o bob oed, rydym yn ymdrechu i hybu annibyniaeth, dewis a hyder tra hefyd yn darparu'r gwasanaethau hanfodol y mae ein haelodau yn dweud wrthym sy'n bwysig iddynt.

Gwasanaethu a Chefnogaeth
Logo Gwrando

Ym 1963 dechreuodd y Gymdeithas brosiect arloesol i recordio llyfrau Cymraeg. Tros y blynyddoedd rydym wedi datblygu’n un o brif gynhyrchwyr llyfrau llafar  Cymraeg. Ein nod yw cynnig mynediad a mwynhad o lyfrau Cymraeg  i oedolion, plant a phobl ifanc sydd â nam ar eu golwg yn ogystal â rhoi mynediad  i unigolion sydd  yn ei chael hi'n anodd darllen  print.

Y mae ein llyfrau llafar  ar gael mewn llyfrgelloedd ledled Cymru fel fersiynau CD, MP3 neu USB neu ar wasanaeth lawr lwytho Borrowbox y llyfrgelloedd.

GWRANDO

Tanysgrifio

If you would like to receive a newsletter by email about what we’ve been up to, the impact we’re having on people’s lives and how you can get involved, sign up using this form. We will send you at least three newsletters per year.