A- A A+

English

Croeso i Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Cefnogi pobl sy'n byw gyda cholled golwg

Mae Cymdeithas Cymru i’r Deillion yn darparu cefnogaeth ymarferol, gwybodaeth a chyngor i bobl ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Trwy weithio gyda phobl Ddall a Rhannol Ddall o bob oed, ymdrechwn i weithio gyda’n gilydd i annog annibyniaeth, dewis a hyder wrth hefyd roi’r gwasanaethau hanfodol y dywed ein haelodau wrthym sy’n bwysig iddynt.

Amdanom Ni

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
 
 
  • Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru
  • Ysgrifen mawr ar sgriniau cyfrifiaduron
  • Eiconau mawr ar sgrin cyfrifiadur

Gwasanaethau a Chefnogaeth

person yn defnyddio gliniadur a clustffonau

Gwasanaethu a Chefnogaeth

Awaiting Translation...
The North Wales Society of the Blind provides practical and emotional support to Blind and partially sighted people throughout North Wales.

Working with blind and partially sighted people of all ages, we endeavour to work together to promote independence, choice and confidence whilst also providing the essential services our members tell us are important to them.

Gwasanaethu a Chefnogaeth
Gwrando logo

GWRANDO

Ers yn agos i 60 o flynyddoedd mae’r Gymdeithas wedi bod yn cynhyrchu llyfrau llafar Cymraeg.

Ar hyn o bryd gallwch eu benthyg o lyfrgelloedd ledled Cymru.O dan y brandio newydd fel  GWRANDO  rydym  yn edrych ymlaen i ddatblygu ymhellach argaeledd llyfrau llafar Cymraeg i oedolion, plant a phobl ifanc. 

GWRANDO

Tanysgrifio

If you would like to receive a newsletter by email about what we’ve been up to, the impact we’re having on people’s lives and how you can get involved, sign up using this form. We will send you at least three newsletters per year.