A- A A+

English

Digwyddiadau

Tros y blynyddoedd rydym wedi trefnu diwrnodau agored mewn canolfannau fel Venue Cymru, Llandudno, Portmeirion, a Galeri Caernarfon.  Mae’n gyfle i aelodau ac eraill weld beth sy’n newydd ym myd offer i unigolion a nam golwg.  Bellach mae’n cynnig y cyfle i ddarganfod mwy am sut i ddatblygu a chynnal annibyniaeth.

Hefyd rydym wedi trefnu diwrnodau gwybodaeth  mewn ardaloedd sy'n lleol i'n haelodau. Mae hyn yn rhoi cyfle i bawb weld pa gefnogaeth sydd ar gael. Mae nifer o’n haelodau a’u teuluoedd wedi mynychu’r diwrnodau agored hyn.

Rydym ar hyn o bryd  yn cynllunio ddiwrnod agored ym mis Medi yng Ngwesty'r Royal Oak ym Mhowys.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Bethan ar 01248 353604 neu bethan@nwsb.org.uk

Lluniau o Ddiwrnod Gwybodaeth yn Venue Cymru, Llandudno fis Medi, 2022