A- A A+

English

Noddi Llyfr Llafar

Mae darllen yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Mae’n ffordd o ymlacio, dianc, dychmygu a llawer mwy. I unigolion sydd â nam golwg ac i lawer o bobl eraill nad ydynt, am ba reswm bynnag, yn gallu darllen print, mae llyfrau llafar yn darparu mynediad i lyfrau a mwynhad ohonynt.

Un ffordd arbennig iawn y gallwch chi  gefnogi GWRANDO yw noddi llyfr llafar. Gallwch noddi recordiad llyfr cyfan neu gyfrannu unrhyw swm  tuag at lyfr fel y gallwn barhau i ddarparu llyfrau llafar Cymraeg i oedolion, plant a phobl ifanc.

Noddi llyfr i blant a phobl ifanc

I noddi llyfr i blant a phobl ifanc:
Ar gyfer plant hyd at 7 oed ~ £200
Ar gyfer plant 8 – 12 ~ £350
Pobl ifanc yn eu harddegau ~ £550

Noddi llyfr i oedolion

I noddi llyfr i oedolion:
£1,000 - £2,500 yn dibynnu ar faint y llyfr.
Neu unrhyw swm o'ch dewis tuag at gynhyrchu llyfr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a gwrando@nwsb.org.uk

Diolch am eich cefnogaeth.


Lleisio Powell

“Fel actor, rwyf wastad wedi bod isio’r profiad o leisio nofel. Efo’r holl gymeriadau gwahanol sy’n tueddu i fod ynddynt, a’r ffaith fod angen i lais y storïwr ddiddori drwy gydol y darn mae’n her aruthrol; yn farathon, i actor.

Felly, mi ‘roeddwn i wrth fy modd pan ges i’r cyfle i leisio’r llyfr ‘Powell’ ar gyfer GWRANDO. Nid yn unig am fod y nofel ei hun gan Manon Steffan Ros yn un arbennig, ac efo neges bwysig iawn tu ôl iddi. Ond ‘rwyf hefyd yn falch iawn o gefnogi a chael bod yn rhan o’r gwaith arbennig mae GWRANDO’n ei wneud i bobl ifanc gyda nam golwg. O ran hynny, mae’n fraint cael helpu mwy o bobl i gael gwell mynediad at straeon Cymraeg fel hyn.

‘Roedd y profiad recordio’r un mor heriol ag oni wedi’i ddychmygu, ond eto’n lot o hwyl gan feddwl faint o gymeriadau diddorol y cefais leisio. Rwy’n hynod o ddiolchgar am y profiad, ac rwy’n gobeithio cai gyfle i weithio ar brosiectau tebyg eto yn y dyfodol”.

Siôn Eifion
 

bara caws

Noddwyd yr actor yn garedig gan Theatr Bara Caws