A- A A+

English

Trawsgrifio Clywedol

Mae gan bawb sydd â nam ar eu golwg yr hawl i dderbyn gwybodaeth mewn fformat hygyrch.

Fel darparwr busnes neu wasanaeth, mae gwneud eich llyfrynnau, rhestrau prisiau a gwybodaeth gwasanaeth yn hygyrch yn golygu nad ydych yn eithrio eich darpar gwsmeriaid. Rydym yn cynnig gwasanaeth dwyieithog.

Ein gwasanaeth:

 • Rydym yn darparu gwasanaeth trawsgrifio dwyieithog o safon am bris hynod gystadleuol.

 • Gwasanaeth hyblyg ac effeithlon.

 • Mae’r stiwdio yn cynhyrchu cryno ddisgiau aml-fformat ar ddisg o ansawdd uchel wedi’i gorffen yn broffesiynol gyda lliw llawn ar argraffu’r corff.

 • Arbenigedd a dealltwriaeth o namau ar y golwg a hygyrchedd.

 • Darperir trosglwyddiad data diogel fel mater o drefn.

 • Staff gwybodus a chyfeillgar ar gael i gynnig cyngor rhagorol.

 • Hyder eich bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth.

 • Arddangos eich ymrwymiad cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol trwy gynnwys eich sylfaen cleientiaid yn llawn.

 • Trwy ddefnyddio ein gwasanaeth rydych yn cefnogi pobl â nam ar eu golwg yn eich cymuned leol.

Cleientiaid y gorffennol a'r presennol:

Camau nesaf:

I gael gwybodaeth bellach o sut y gallwn helpu, ffoniwch 01248 353604.
Neu e-bostiwch admin@nwsb.org.uk gyda'ch ymholiad. Cofiwch gynnwys y wybodaeth rydych chi angen i ni recordio.

*Hoffem gynnig 20% oddi ar eu harcheb gyntaf i gwsmeriaid newydd.

Awgrymiadau ar gyfer gwneud eich gwybodaeth yn hygyrch:

Gallwch chi helpu i wneud y wybodaeth rydych chi'n ddarparu yn fwy hygyrch trwy ddilyn y camau syml hyn:

 • Defnyddiwch faint ffont rhwng pwynt 16 a 24.

 • Defnyddiwch ddelweddau clir gyda chyferbyniad da ac amlinelliadau amlwg.

 • Ceisiwch osgoi defnyddio colofnau a bylchau anwastad.

 • Defnyddiwch bwysau argraffu arferol i sicrhau cyferbyniad da.

 • Peidiwch â defnyddio llythrennau italig na thanlinellu; defnyddio print trwm i amlygu testun allweddol.

 • Defnyddiwch gapsiynau bob amser i egluro delweddau.

 • Alinio'r testun i'r ymyl chwith bob amser heb indentiadau.

 • Defnyddiwch bapur mat o ansawdd da bob amser heb fod yn fwy nag A4 ar gyfer argraffu.