A- A A+

English

Cymorth a Chyngor

Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru’n rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl Ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Trwy weithio gyda phobl Ddall a Rhannol Ddall o bob oed, ymdrechwn i weithio gyda’n gilydd i annog annibyniaeth, dewis a hyder wrth hefyd roi’r gwasanaethau hanfodol y dywed ein haelodau wrthym sy’n bwysig iddynt.

Yn yr adran hon ceir trosolwg o’r gwasanaethau a gynigiwn. Os hoffech wybod rhagor am unrhyw agwedd ar ein gwaith, ffoniwch y llinell gymorth ar 01248 3533604.

Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn esblygu ac yn datblygu’n wastadol. Rydym yn eich annog i roi adborth a sylwadau ar unrhyw un o’n gwasanaethau neu ar unrhyw wasanaeth yr hoffech ei weld yn datblygu i’r dyfodol.

Cliciwch yma i gael dweud eich dweud– dolen i e-bost Steven@nwsb.org.uk