A- A A+

English

Papurau Newydd Clywedol

Mae darllenwyr gwirfoddol, ymroddedig yn recordio’r cyhoeddiadau a ganlyn pob mis i chi fwynhau gwrando arnynt. Papurau bro lleol Cymraeg yw’r teitlau i gyd.

 • Y Bedol

 • Papur Bro Dwyfor

 • Lleu

 • Papur Dre

 • Y Glorian

 • Llais ogwan

 • Llais Ardudwy

 • Y Rhwyd

Pe byddech yn dymuno derbyn unrhyw un o’r cyhoeddiadau a ganlyn, cysylltwch â’r Gymdeithas ar 01248 353604

Neu anfon e-bost i admin@nwsb.org.uk

Mae ein holl gyhoeddiadau sain ar CD ac MP3

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Papurau Newydd Siarad
 
 
 • Papurau Newydd Siarad
 • Papur dre
 • Papur bro dwyfor
 • Lleu
 • Y Bedol
 • Y Rhwyd