A- A A+

English

Papurau Newydd Clywedol

Mae ein gwirfoddolwyr a’n Tîm Trawsgrifio Sain ymroddedig yn recordio a dosbarthu toreth o lyfrau cylchgronau a phapurau newydd llafar yn rhad ac am ddim.

Pe byddech yn dymuno derbyn unrhyw un o’r cyhoeddiadau a ganlyn, cysylltwch â’r Gymdeithas ar 01248 353604

Neu anfon e-bost i admin@nwsb.org.uk

Mae ein holl gyhoeddiadau sain ar CD ac MP3

CD o bigion newyddion pob pythefnos casgliad o straeon am newyddion lleol a godir o gylchgronau a phapurau newydd.

Mae hefyd yn cynnwys y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf o ran offer, gwasanaethau a chyfleoedd sydd wedi’u llunio’n benodol i bobl sydd wedi colli eu golwg.

Papurau newydd llafar Cymraeg – Mae ein tîm o ddarllenwyr gwirfoddol, ymroddedig yn recordio’r cyhoeddiadau a ganlyn pob mis i chi fwynhau gwrando arnynt. Papurau bro lleol Cymraeg yw’r teitlau i gyd.

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Papurau Newydd Siarad
 
 
 • Papurau Newydd Siarad
 • Papurau Newydd Siarad
 • Papurau Newydd Siarad
 • Papurau Newydd Siarad
 • Papurau Newydd Siarad
 • Eco’r Wyddfa

 • Lleu

 • Papur Menai

 • Papur Dre

 •  Y Ffynnon

 • Goriad

 • Y Gadlas

 • Y Glorian

 • Llais Ogwan

 • Yr Odyn

 • Llais Ardudwy

 • Goriad

 • Y Rhwyd

 • Yr Arwydd

 • Llafar Bro

*dolen i lawrlwytho yma y fersiwn ddiweddaraf o’r CD sydd ar gael bob pythefnos.

Gwerthfawrogwn eich adborth a’ch awgrymiadau i wella unrhyw un o’n gwasanaethau. Os ydych yn dymuno clywed cyhoeddiad penodol ar ffurf sain neu os oes gennych unrhyw sylwadau ar unrhyw un o’r recordiadau

Dyma gyfle i chi ddweud eich dweud YMA  gwyn@nwsb.org.uk