A- A A+

English

Canolfan Adnoddau

Mae’r Ganolfan Adnoddau, yn 325 Stryd Fawr Bangor, yn agored o 10am i 4pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Y ganolfan yw canolbwynt y Gymdeithas ac mae’n ffynhonnell amhrisiadwy o gyngor, gwybodaeth ac arddangosiadau ymarferol.

 Mae gennym ystod eang o offer i’w gweld, yn amrywio o chwyddwydrau i ffonau symudol. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr gwybodus wrth law i ddangos sut i’w defnyddio a chynghori ynghylch eu defnyddio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01248 353604.

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
 
 
 • Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
  Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
 • Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
  Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
 • Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
  Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
 • Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.
  Ystod eang o gyfarpar gan gynnwys ffonau, chwyddwyr, gemau a chymhorthion cegin.