A- A A+

English

Pwy Ydym Ni

Mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol, gwybodaeth a chyngor i bobl ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Trwy gydweithio gyda phobl ddall a rhannol ddall o bob oed, ymdrechwn i annog annibyniaeth, dewis a hyder wrth hefyd roi’r gwasanaethau hanfodol y dywed ein haelodau wrthym sy’n bwysig iddynt.

Yn yr adran hon ceir trosolwg o’r gwasanaethau a gynigiwn. Os hoffech wybod rhagor am unrhyw agwedd o’n gwaith, ffoniwch y llinell gymorth ar 01248 353604.

‘Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys:

  • Cefnogaeth Ailsefydlu

  • Canolfan adnoddau a gwybodaeth

  • Gwasanaethau i blant a phobl ifanc

  • Trawsgrifiad clywedol

  • Clybiau a grwpiau

  • Grantiau

  • Cyngor technoleg ac cymorth

  • Llyfrau llafar Cymraeg a phapurau lleol

Mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru yn esblygu ac yn datblygu’n gyson. ‘Rydym yn eich annog i roi adborth a sylwadau ar unrhyw un o’n gwasanaethau. Gadewch i ni wybod hefyd am unrhyw wasanaeth yr hoffech ei weld yn datblygu yn y dyfodol.

Cliciwch yma i gael dweud eich dweud - Steven@nwsb.org.uk.