A- A A+

English

Pwy Ydym Ni

Mae Cymdeithas Cymru i’r Deillion yn darparu cefnogaeth ymarferol, gwybodaeth a chyngor i bobl ddall a rhannol ddall ledled Gogledd Cymru.

Trwy weithio gyda phobl Ddall a Rhannol Ddall o bob oed, ymdrechwn i weithio gyda’n gilydd i annog annibyniaeth, dewis a hyder wrth hefyd roi’r gwasanaethau hanfodol y dywed ein haelodau wrthym sy’n bwysig iddynt.

Yn yr adran hon ceir trosolwg o’r gwasanaethau a gynigiwn. Os hoffech wybod rhagor am unrhyw agwedd ar ein gwaith, ffoniwch y llinell gymorth ar

we offer a wide range of services including  –

  • Cefnogaeth Ailsefydlu

  • Canolfan adnoddau a gwybodaeth

  • Gwasanaethau i blant a phobl ifanc

  • Trawsgrifiad sain

  • Clybiau a grwpiau

  • Grantiau

  • Cyngor technoleg ac cymorth

  • Llyfrau llafar a phapurau newydd

Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn esblygu ac yn datblygu’n wastadol. Rydym yn eich annog i roi adborth a sylwadau ar unrhyw un o’n gwasanaethau neu ar unrhyw wasanaeth yr hoffech ei weld yn datblygu i’r dyfodol.

Cliciwch yma i gael dweud eich dweud - Steven@nwsb.org.uk.