A- A A+

English

Adsefydlu

Mae gan y Gymdeithas dîm ymroddedig o Swyddogion Adfer sy’n gweithio yn adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol Gwynedd ac Ynys Môn. I gael gwybod mwy am y tîm, cliciwch yma - cyfarfod â'r tîm.

Mae’r Swyddogion Ailsefydlu’n gweithio gyda phobl ddall a rhannol ddall i gefnogi, annog a datblygu sgiliau sy’n gwella diogelwch, hyrwyddo annibyniaeth, hyder a dewis.

Cynigiant asesiad cynhwysfawr yn y cartref neu’r Ganolfan Adnoddau sy’n helpu i adnabod y meysydd sydd o bwys i chi.

Mae ein tîm hynod brofiadol yn darparu – hyfforddiant, gwybodaeth a chyngor, ar ystod eang o feysydd gan gynnwys:

  • Symudedd

  • Sgiliau byw o ddydd i ddydd

  • Cyfathrebu

I gael at y gwasanaeth hwn, cysylltwch ag adrannau perthnasol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Ynys Môn neu Wynedd, trwy gysylltu â’r rhifau a ganlyn: