A- A A+

English

Clybiau ac Grwpiau

Mae’r adran hon wedi’i neilltuo i’r clybiau a’r cymdeithasau sy’n cynnig gwasanaethau cyfeillach a chefnogaeth ledled Gogledd Cymru. I hysbysebu’ch grŵp yma, cysylltwch â Steven Thomas ar 01248 353604.

On this page you will find a list of all clubs and groups held throughout North Wales. The social groups offer a warm welcome with plenty of guest speakers and activity and it’s the perfect opportunity for blind and partially sighted people to go out and socialise

Clwb Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Rydym yn dod at ein gilydd mewn awyrgylch hamddenol yn 20 Station Road, Bae Colwyn bob 2il a 4ydd dydd Llun yn y mis, o 11am-1pm. Mae lluniaeth ar gael yn ystod y bore ac mae ein gwirfoddolwyr yn casglu archebion amser cinio.

Mae siaradwyr gwadd dod i’r clwb i roi sgyrsiau diddorol ac mae cerddorion lleol yn darparu adloniant. Pan fydd y tywydd yn braf rydym yn mentro  ar deithiau allan. 

Mae'r clwb yn gyfle perffaith i bobl â nam ar eu golwg ddod at ei gilydd i gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd.

Gellir trefnu cludiant a chinio i chi os oes angen. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Bethan ar 01248 353 604.

  • dyn a dynes yn sgwrsio
  • dyn a dynes yn sgwrsio hefo ci wrth eu hochr

Clwb y Gymdeithas Bae Colwyn

Fe gafodd y clwb  ymweliad gan yr Amgueddfa a  Chymdeithas Hanes Penmaenmawr ar y 27ain o fis Mawrth.  Roedd yn ddiddorol iawn gwrando ar hanes Pennmaenmawr a’r chwarel a chael  gafael mewn arteffactau hefyd.


Clwb Cerdded Eryri

Hoffech chi ymuno a clwb cerdded sydd yn rhoi cyfle i adenill annibyniaeth, i droedio llwybrau gwahanol yn nghwmni ffrindiau newydd?

Mae yna griw o wirfoddolwyr gwych ar gael i gynnal sgwrs neu i gynnig help llaw wrth eich tywys ar hyd y llwybr.

Am fwy o wybodaeth Cysylltwch â Bethan ar 01248 353 604

Dyddiadau Teithiau Cerdded 2023

18/01/23
15/02/23
15/03/23

19/04/23
17/05/23

21/06/23
19/07/23

16/08/23
20/09/23

18/10/23
15/11/23