A- A A+

English

Clybiau ac Grwpiau

Mae’r adran hon wedi’i neilltuo i’r clybiau a’r cymdeithasau sy’n cynnig gwasanaethau cyfeillach a chefnogaeth ledled Gogledd Cymru. I hysbysebu’ch grŵp yma, cysylltwch â Steven Thomas ar 01248 353604.

On this page you will find a list of all clubs and groups held throughout North Wales. The social groups offer a warm welcome with plenty of guest speakers and activity and it’s the perfect opportunity for blind and partially sighted people to go out and socialise.


Clwb Antioch

Mae Clwb Antioch yn glwb poblogaidd iawn a gynhelir ddwywaith y mis ar ddydd Llun, gan ddechrau am 10:00am tan1:00pm.

Trefnir cludiant i chi os byddwch ei angen. Ceir digon o siaradwyr gwadd sy’n dod i’r clwb i roi sgwrs ddiddorol.

Poster Grŵp Antioch

Mae’r clwb yn gyfle perffaith i bobl ddall a rhannol ddall ddod ynghyd a chymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd.

Dwywaith y mis ar ddydd Llun, gan ddechrau am 10:00am tan1:00pm.


Clwb Cerdded Eryri

The North Wales society working in partnership with Snowdonia National Park Authority to provide leisure opportunities and facilitate access to a wide range of organised walks. Sighted guide companionship and transport from Bangor is available, the group is suitable for people of all ages and abilities and is a fantastic way of meeting new friends.

All the walks are held on Wednesdays - we meet at the North Wales society for the Blind, 325 High Street, Bangor circa 10.30a.m - to be confirmed - subject to the location of the walk. Remember to bring suitable clothing - and a picnic!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r gymdeithas ar 01248 353604

Dyddiadau a Lleoliadau - Grwpiau Cefnogi Maciwlar Gogledd Cymru.

1 Hafod y Park, Abergele, LL22 7LX

Trydydd dydd Llun pob mis (1.30pm - 3.30pm)


Grŵp Cefnogi Bangor, Cae Garnedd

Cae Garnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PS

Ail ddydd Llun pob mis (1.30pm - 3.30pm)


Grŵp Cefnogi Bangor

Tŷ’r Crynwyr, Stryd y Deon, Bangor, Gwynedd, LL57 1UR

Pedwerydd dydd Llun pob mis (11am - 1pm)


Grŵp Cefnogi Dolgellau

Theatr Fach, Dolgellau, Gwynedd

Trydydd dydd Mercher pob mis (1.30pm - 3.30pm)


Grŵp Cefnogi Llandudno

Canolfan Gymunedol Craig y Don, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1TE

Dydd Llun cyntaf pob mis (10.30 - 12.30pm)


Newtown Support Group

MCRA, Plas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd, SY16 2EH

Dydd Llun cyntaf pob mis (2pm - 4pm)


Grŵp Cefnogi Pwllheli

Yr Eglwys Bresbyteraidd, Ffordd yr Ala, Pwllheli, Gwynedd

Dydd Gwener cyntaf pob mis (1pm - 3pm)


Grŵp Cefnogi’r Trallwng

Yr Eglwys Babyddol, 2 Raven Street, Y Trallwng, SY21 7LR

Pob yn ail ddydd Mawrth (2pm - 4pm)


Grŵp Cefnogi Wrecsam

AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Trydydd dydd Iau pob mis (1pm - 3pm)


Grŵp Cefnogi Caergybi

Eglwys y Santes Fair, Caergybi, Ynys Môn

Trydydd dydd Mawrth pob mis (1pm - 3pm)


I gael gwybod mwy am y grwpiau Cefnogi Maciwlar cysylltwch â Marian Williams ar 07495054053 neu 0300 3030 111.