A- A A+

English

GWRANDO

Mae ein llyfrau llafar Cymraeg ar gael mewn llyfrgelloedd ledled Cymru. 

Beth am ymweld â'ch llyfrgell leol i ddarganfod beth sydd ganddynt.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Patsy West ar 01248 353604 neu gwrando@nwsb.org.uk

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

CD Tomos
 
 
 • CD Tomos
 • CD 60
 • CD Ar Drywydd Llofrudd
 • CD
 • CD Dewi Dwpsi
 • CD Mefus
 • CD Helynt


Mae GWRANDO yn falch o gael cydweithio gyda:

Logo Y Lolfa

Y Lolfa

Theatr Bara Caws

Theatr Bara Caws

logo Gwasg Carreg Gwalch

Gwasg Carreg Gwalch

Logo Gwasg y Bwthyn

Gwasg y Bwthyn

palas print

Palas Print