A- A A+

English

GWRANDO

Mae ein llyfrau llafar Cymraeg ar gael mewn llyfrgelloedd ledled Cymru. 

 

Beth am ymweld â'ch llyfrgell leol i ddarganfod beth sydd ganddynt.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Patsy West ar 01248 353604 neu gwrando@nwsb.org.uk

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

CD Chwedlau Aesop
 
 
 • CD Chwedlau Aesop
 • CD Na Nel!
 • CD Llyfr Glas Nebo
 • CD Y Gwreiddyn
 • CD Esgyrn
 • CD Cwcw
 • CD Pwyth
 • CD Rhannu Ambarel
 • CD Pwy ti'n feddwl wyt ti ?
 • CD Dan ei Adain
 • CD Treheli
 • Dewi Pws yn Recordio Dewi Dwpsi
 • Dewi Pws yn Recordio Dewi Dwpsi
 • Gwen Davies yn recordio Mefus yn y Glaw
 • Eliffant - Y mascot