A- A A+

English

Gwirfoddoli

Mae'r Gymdeithas yn dibynnu ar haelioni ac ymrwymiad ei hymroddiad ymroddedig tîm o wirfoddolwyr, heb wirfoddolwyr ni fyddem yn gallu cynnal ein gwasanaethau.

Mae pobl yn gwirfoddoli am nifer o wahanol resymau, ond un peth yw hynny uno pob un ohonyn nhw yw eu bod yn ei chael hi'n heriol, yn werthfawr ac yn amrywiol. Gall gwirfoddoli ychwanegu llawer at eich bywyd a bywydau'r rhai hynny yr ydych yn gwirfoddoli iddo. Mae'n cynnig cyfle i chi gymryd rhan mewn a prosiect neu gyda sefydliad rydych chi'n poeni amdano yn ogystal â sefydliad cyfle i gwrdd â phobl newydd a phobl o'r un anian. Mae hefyd yn rhoi'r cyfle i roi cynnig ar rywbeth gwahanol i'ch swydd ‘bob dydd ', a all arwain at opsiynau gyrfa newydd.

Rydym yn ffodus i gael Gwirfoddolwyr o bob oed a gallu sy'n gweithio gyda ni i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau gorau posibl i bobl ddall a rhannol ddall yng Ngogledd Cymru. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad pob un o'n gwirfoddolwyr. Gall hyd yn oed ymrwymiad bach gael effaith barhaol ar sefydliad a'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Dyma rai o'r rhesymau pam mae pobl yn dewis gwirfoddoli: -

 • Gwnewch wahaniaeth cadarnhaol

 • Ennill sgiliau

 • Gwnewch ffrindiau newydd

 • Cael hwyl

 • Cadwch yn brysur

 • Defnyddio sgiliau presennol

 • Ennill profiad gwaith

 • Rhowch rywbeth yn ôl

 • Samplwch yrfa

 • Gwnewch rywbeth gwahanol

 • Gwnewch wahaniaeth cadarnhaol

Daw cyfleoedd gwirfoddoli mewn sawl ffordd wahanol, o ymrwymiadau rheolaidd tymor hir i brosiectau unigol neu grŵp unigol. Yn anad dim, mae'n gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn.

rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â'n tîm ymroddedig, fel arfer mae gwirfoddolwyr yn rhoi o'u hamser i lenwi amrywiaeth o rolau newydd a chyffrous yn yr elusen Mae gwirfoddoli yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol, os ydych chi'n teimlo y gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â'r Gymdeithas.

 • Casglwyr blychau elusennau

 • Cynhwysiant digidol - Mae'n helpu ac yn cefnogi

 • Casgliadau storfa codi arian

 • Volunteer befriending

 • Gyrwyr gwirfoddol

 • Gyrwyr gwirfoddol

I gael trafodaeth anffurfiol am yr opsiynau gwirfoddoli a allai fod o ddiddordeb i chi, ffoniwch Steven Thomas ar 01248 353604

Saesneg yn unig....

Volunteering with us

There is a dedicated team of volunteers that help the Society in a range of different roles, and we’re always looking to attract new people to join the friendly team.

Reasons to volunteer

All our volunteers have their own motivations for being part of the team – here are some of the reasons why you should sign up today!

 • A chance to work in a friendly team, to make new friends and meet a diverse group of people

 • The opportunity to make an invaluable contribution to the North Wales Society for the Blind

 • The time to develop your confidence and interpersonal skills

 • The ability to gain valuable work experience to add onto your CV and to learn new skills

 • The chance to gain valuable retail experience

If you have any spare time and are interested in volunteering with us and making a difference in your community, or if you would like some more information about what we can offer then please contact Bethan at the Society o01248 353 604.