A- A A+

English

Llyfrau i'w Prynu

Mae rhywfaint o’n llyfrau llafar Cymraeg i oedolion, plant a phobl ifanc ar werth yn Palas Print, Stryd y Plas, Caernarfon.

Oedolion:

Ar Daith Olaf gan Alun Davies
Ffenest gan awduron amrywiol
Rhyngom gan Sioned Erin Hughes
Dathlu gan Rhian Cadwaladr
60 gan Mihangel Morgan
Mefus yn y Glaw gan Mari Emlyn
Pum Diwrnod a Phriodas gan Marlyn Samuel
Ar Drywydd Llofrudd gan Alun Davies
Rhedeg i Parys gan Llwyd Owen
Ar Lwybr Dial gan Alun Davies
Dewch i Mewn ~ straeon i ddysgwyr  gan Esyllt Maelor
Lloerganiadau gan Fflur Dafydd

I glywed disgrifiad byr o’r llyfrau dilynwch y linc yma:

LLYFRAU LLAFAR OEDOLION

Plant a phobl ifanc:

Powell gan Manon Steffan Ros
Sblash gan Branwen Davies
Tomos Llygoden y Theatr a Feiolet Pot Blodau gan Caryl Parry Jones
Ynyr yr Ysbryd gan Rhian Cadwaladr
#Helynt gan Rebecca Roberts
Cadi Goch a’r Ysgol Swynion gan Simon Rodway
Dewi Dwpsi a’r Dreigiau gan Dewi Pws a Rhiannon Roberts
Tomos LLygoden y Theatr a Crechwen y Gath gan Caryl Parry Jones
Fi ac Aaron Ramsey gan Manon Steffan Ros
Sw Sara Mai a Lleidr y Neidr gan Casia William
Dewi Dwpsi a’r Aur gan Dewi Pws a Rhiannon Roberts
Tomos a’r Nadolig Gorau Erioed gan Caryl Parry Jones

I glywed disgrifiad byr o’r llyfrau dilynwch y linc yma:

LLYFRAU LLAFAR PLANT A PHOBL IFANC