A- A A+

English

Arddangosfa a Diwrnod Agored

Fe wahoddwyd aelodau,  ffrindiau a theulu i ymuno â ni ar ein hail Ddiwrnod Agored yng Ngwesty’r Royal Oak yn y Trallwng yn Medi.
Roedd  yn gyfle i bobl ofyn  cwestiynau am y gwasanaethau rydym ni a sefydliadau eraill yn eu darparu, ac i leisio unrhyw sylwadau.
Roedd dros  25 o arddangoswyr lleol a chenedlaethol wedi ymuno â ni yn arddangos ystod eang o dechnoleg a gwasanaethau diweddaraf ar gael i bobl sydd efo nam golwg .
Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod  ac yn edrych ymlaen at y nesaf .
Bethan Sage Williams