A- A A+

English

Clwb Cerdded Eryri

Y Ffôr i Abererch, dydd Mercher 19 Gorffennaf

Dwi’n siwr i chi gofio i Dewi ein harwain ar y daith yn Nhrefor. Mae o wedi cytuno i fynd a ni eto mis yma.

Rydym yn cychwyn o Tyddyn Sachau , Y Ffôr. Mae caniatad i’r bws ac unrhyw  geir barcio yng ngwaelod y maes parcio yno, a chawn ddefnyddio’r cyfleusterau cyn cychwyn cerdded.

Byddem yn dilyn llwybrau cyhoeddus i lawr i bentref Abererch, cael ysbaid yno i fwyta ein cinio, cyn dringo’r lôn dawel yn ôl i fyny i Tyddyn Sachau. Mae caffi yno, a dwi’n siwr fydd chwant paned a cacen arnom erbyn i ni gyrraedd yn ôl!

Rhyw 4 milltir ydi hyd y daith. Cofiwch wisgo esgidiau addas rhag ofn y bydd hi wedi bwrw erbyn hynny.

Cychwyn o  Swyddfa Bangor am 10.15

Bws yn cychwyn yn ôl am 3.30

Plis fedrwch chi adael i Bethan wybod (bethan@nwsb.org.uk)  os ydych yn / ddim yn mynd ar y daith gerdded, hefyd ble rydych yn dal  y bws, yn y swyddfa neu cyfarfod ni yn y Ffôr.