A- A A+

English

Clwb Cerdded Eryri

Clwb Cerdded Eryri - Ynys Llanddwyn, Niwbwrch

Dydd Mercher 17 Ebrill 2024

Byddwn yn ymgynnull am tua 11:15 ym maes parcio'r traeth lle mae toiledau cyhoeddus. Yna byddwn yn mynd ar hyd y llwybr coedwigaeth am tua 1km cyn gwyro i'r chwith i draeth hyfryd Llanddwyn. Bydd y llanw’n isel erbyn i ni gyrraedd yma a fydd yn ein galluogi i groesi draw i’r ynys lle byddwn yn dilyn y llwybr hawdd. Mewn dim o amser cawn weld adfeilion capel Santes Dwynwen,  noddwr cariadon Cymru, sy’n cyfateb i Sant Ffolant a ddethlir ar 25 Ionawr.
Ar ddiwedd y trac mae goleudy Tŷ Mawr a hefyd y bythynoedd sydd wedi ymddangos mewn sawl drama deledu yn y blynyddoedd diwethaf. Dyma lle byddwn yn cael ein egwyl i ginio.

Ar ôl cinio byddwn yn gwneud ein ffordd yn ôl i'r maes parcio, gan olrhain ein camau oddi ar yr ynys a gwneud ein ffordd yn ôl ar hyd traeth tywodlyd hyfryd Llanddwyn lle gobeithio y bydd ein cŵn tywys yn cael rhedeg am ddim.
Bydd Cymdeithas Gogledd Cymru yn paratoi cludiant a fydd yn gadael y Gymdeithas ym Mangor am 10:30 ac yn dychwelyd am tua 3:30.
Mae'n bwysig, os ydych yn bwriadu ymuno â ni, eich bod yn rhoi gwybod i Bethan cyn gynted â phosibl fel y gallwn drefnu'r hyfforddwr priodol.

Byddwn yn gohirio’r daith os bydd tywydd garw – Os bydd angen i ni wneud penderfyniad i ganslo, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a neges destun erbyn 6pm ar y noson cyn y daith gerdded. Wrth ymateb i hyn drwy e-bostio Bethan bethan@nwsb.org.uk neu ar 01248 353604 a allech gynnwys rhif ffôn symudol lle gallwn anfon negeseuon testun plis.