A- A A+

English

Clwb Cerdded Eryri Gwarchoda Natur Cemlyn

Helo Pawb,

Rydym wedi trefnu taith o amgylch Gwarchodfa Natur Cemlyn sydd ar arfordir Gogleddol Ynys Môn.

Mae Gwarchodfa Natur Cemlyn yn cynnal un o’r trefedigaethau môr-wenoliaid mwyaf yn y Deyrnas Unedig a bydd Ben Stammers o’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yn ymuno â ni i siarad am yr adar a gwaith yr Ymddiriedolaeth cyn ein harwain ni  ar hyd rhan o Lwybr Arfordirol Ynys Môn.

Mae’r daith gerdded yma ychydig yn llai na 4 milltir a byddwn yn cychwyn ac yn gorffen ein taith gerdded ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth (SH 329936). Os yw'r tywydd yn braf a phawb yn teimlo'n iawn, gallwn ychwanegu milltir ychwanegol at ein llwybr.

Mae’r llwybr glaswelltog ar ben y clogwyn isel uwchben Glan y Môr cyn dychwelyd ar hyd lonydd  tarmac. Gallai'r glaswellt fod ychydig yn llithrig ar ôl unrhyw law, felly mae esgidiau cerdded cryf yn hanfodol ac hefyd gwisgwch ddillad addas .

Mae’r bws yn gadael y swyddfa,Stryd Fawr Bangor am 10:15 ac yn  codi  pobl i fynu  ym maes  “Parcio a Theithio” wrth ochr  Bont Britannia  yn Ynys Mon am 10:30 i’r rhai sy’n dymuno gwneud hynny.

Byddwn yn cyrraedd Maes Parcio Cemlyn tua 11:20 a chael egwyl toiled yn yr Ymddiriedolaeth Natur cyn cychwyn ar ein taith gerdded am 11:30.

Dylem fod yn ôl yn y maes parcio erbyn  15:00 ac yn ôl ym Mangor tua 16:00 o'r gloch.

**Peidiwch ag anghofio bocs bwyd.

Byddwn yn gohirio’r daith os bydd tywydd yn ddrwg  –

Os byddwnyn penderfynu gohirio, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a neges ffon  erbyn 8a.m

Wrth ymateb i'r e-bost hwn a allech gynnwys rhif ffôn symudol I gysylltu a chi os gwelwch yn dda.

A wnewch chi roi gwybod i Bethan cyn gynted â phosibl os ydych yn bwriadu ymuno â ni.

1. A fyddwch chi'n ymuno â ni ar y daith gerdded?
2. A oes unrhyw un yn dod gyda chi?
3. Oes angen gwirfoddolwr tywys arnoch chi?
4. Rhif ffôn symudol.
5. Ble byddwch chi'n cwrdd â'r grŵp?

Cofion cynnes,
Peter Evison a Mark Roberts
Bethan Sage Williams