A- A A+

English

Cyfweliad gyda Jeff o radio Bayside

Daeth Jeff o radio Bayside at ein  grŵp cymdeithasol ym Mae Colwyn i wneud cyfweliad gyda ein haelodau am eu profiadau o golli golwg a sut roedden nhw’n teimlo am ddod i’r grŵp. Gallwch wrando ar y sioe I gyd , ond os ydych  am wrando ar ddarn ein  cyfweliad sganiwch i  2 awr 28 munud I mewn. Mae’r cyfweliad yn Saesneg

Dilynwch y linc https://player.autopod.xyz/257319