A- A A+

English

Llyfr Llafar y Mis – Ebrill

Pum Diwrnod a Phriodas

Gan Marlyn Samuel

Novel gyfoes lawn hiwmor ag iddi linyn storïol cryf gan awdures boblogaidd. Daw dau deulu ynghyd mewn glân brodias dramor. Yn ddiarwybod, mae cwlwm eisioes yn bodoli rhwngddynt.

clawr pum diwrnod a phriodas