A- A A+

English

Llyfr Llafar y Mis – Ebrill 2024

Croesio Llinell gan Mared Lewis
Darllenwyd gan Manon Wilkinson

Llinellau sirol yw cefnlen y nofel yma.  Mae Myfi’n newyddiadurwraig yn Lerpwl a phan mae’n clywed fod ei chwaer Elliw ar goll daw adref yn syth i gefn gwlad Cymru.  Stori ddirgelwch fyrlymus.

Gofynnwch yn eich llyfrgell leol i weld a oes ganddynt gopi i chi ei fenthyg fel fersiwn CD neu fel lawr lwythiad ar Borrowbox.

Mae Croesi Llinell ar gael i’w brynu ganddom hefyd.

Llyfr Llafar y Mis Croesi Llinell gan Mared Lewis - Llyfr du gyda ffont coch