A- A A+

English

Llyfr Llafar y Mis – Gorffennaf

Rhedeg I Parys

Gan Llwyd Owen

Ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi mae cwpwl ifanc yn dianc o Fôn a dechrau bywyd newydd yng Nghaerdydd. Yno caiff y darpar dditectif Sally Morris ei chyflogi gan y teulu i chwilio am eu merch a dechrau ar antur gyffrous a pheryglus sy’n ei harwain i isfyd tywyll y brifddinas, diwydiant twristiaeth Aberaeron ac i galon lwgr y mynydd copr.