A- A A+

English

Llyfr Llafar y Mis – Mai 2024

Dros fy mhen a ‘Nghlusiau gan Marlyn Samuel
Darllenwyd gan Bethan Gwilym

Mae Nina yn cyfarfod Marc Jones ar drip bws gyda’i modryb.  Ond pan mae anti Eirlys yn marw mae Nina yn ddnes gefnog iawn a chyn bo hir mae modrwy ar ei bys. Un diwrnod mae’n ffonio Marc yn ei waith a chael sioc a hanner. Llyfr arall llawn hiwmor.

Gofynnwch yn eich llyfrgell leol i weld a oes ganddynt gopi i chi  fenthyg fel fersiwn CD neu fel lawr lwythiad ar Borrowbox.

Mae Dros fy mhen a ‘Nghlustiau ar gael i’w brynu ganddom hefyd.