A- A A+

English

Llyfr Llafar y Mis – Tachwedd

Ar Daith Olaf

Gan Alun Davies

Mae atgofion hunllefus achosion y gorffennol wedi gorfodi Taliesin i ymddeol fel ditectif. Mae e'n cyfrannu i bodlediad am Droseddau Gwir a phan fo linc i lofruddiaeth yn ei gyrraedd ef a Mari, y cyflwynydd, mae'n sylweddoli bod yna debygrwydd rhwng y weithred dywyll a'r hyn maen nhw wedi bod yn ei drafod ar Ffeil Drosedd. Ond pwy yw'r llofrudd a pham mae'n edrych i'r gorffennol?

Gofynnwch yn eich llyfrgell leol i weld a oes ganddynt gopi i chi ei fenthyg.

Bydd y llyfr llafar hwn ar gael i'w brynu ar y wefan yn fuan.