A- A A+

English

Taith Gerdded Clwb Eryri

I ddechrau’r flwyddyn taith yn cychwyn o Bont Britania am unarddeg y bore  a cerdded at Bont Menai.

Mwy o fanylion i ddilyn ond a fusach cystal a rhoi gwybod i mi os ydych chi am dod ar y daith.

Pawb i gyfarfod yn adeilad y Gymdeithas er mwyn i ni gyd gael gadael  gyda’n gilydd i ddal y bws 10.40.

Diolch
Bethan