A- A A+

English

Taith Gerdded Fis Mai

Fe gawsom daith wych arall yng Nghemlyn gyda’r haul yn tywynu arnom.  Diolch yn arbennig i Ben Stammers am ein harwain. Roedd o ac yn llawn gwybodaeth am yr adar sydd yn nythu yno.  Diolch hefyd i bawb ddaru ymuno a ni.  

Edrychaf ymlaen at eich  cwmni eto mis nesaf.