A- A A+

English

CLWB CERDDED ERYRI

TREBORTH I FELINHELI - 16 AWST 2023

Ar ddydd Mercher 16 Awst rydym wedi trefnu taith gerdded ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru o Dreborth i Felinheli.

Byddwn yn cyfarfod  yng Nghanolfan Adnoddau NWSB am 10:15 a cherdded i fyny i'r orsaf fysiau i gymryd bws Arriva X4 am Langefni sy'n gadael stondin C am 10:40, gan gyrraedd yr Antelope am tua 10:56.

Byddwn yn cychwyn y daith gerdded o lon Pont y Fenai ac yn cerdded hanner milltir ar hyd Llwybr Arfordir Cymru/ffordd i Erddi Botanegol Treborth lle bydd egwyl toiled.

Ar ôl mynd am dro o gwmpas rhai o’r llwybrau hardd drwy’r gerddi byddwn yn ail-ymuno â Llwybr yr Arfordir ac yn parhau i safle picnic ar ymyl y coed yn Safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol Glan Faenol am ginio.

Bydd Llwybr yr Arfordir wedyn yn mynd â ni drwy’r coed ac ar hyd glannau’r Fenai i’r Marina yn Felinheli. Dim ond taith gerdded fer sydd yna drwy’r Marina cyn gorffen ein taith gerdded o flaen Tafarn y Garddfon.

Mae’r daith gyfan tua 4.5 milltir o hyd, yn bennaf ar lwybrau graean da, gydag ychydig o raddiannau ysgafn ond gyda’r tywydd presennol bydd yn fwdlyd mewn mannau felly mae “boots” neu esgidiau cerdded cryf yn hanfodol.

Peidiwch ag anghofio eich dillad glaw ac wrth gwrs diod a chinio.

Dylem gyrraedd y Garddfon tua 14:00 o'r gloch.
Yna mae'n llai na 10 munud o ddringfa i’r Victoria lle mae bysiau'n gadael bob 20 munud ar gyfer y daith 22 munud yn ôl i Fangor neu'r daith 18 munud i Gaernarfon.

I'r rhai ohonom sy'n dymuno cael egwyl lluniaeth hanner awr ger y Graddfon dylem fod yn ôl ym Mangor tua 15:00 awr.

Byddwn yn gohirio'r daith os bydd tywydd yn wael - Os bydd angen i ni wneud penderfyniad i ganslo, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a text  erbyn 8.am ar ddiwrnod y daith.

Wrth ymateb i'r e-bost hwn gallech gynnwys rhif ffôn symudol lle gallwn anfon negeseuon text os gwelwch yn dda.

Os Gwelwch yn dda rhowch wybod i Bethan cyn gynted â phosibl os ydych yn bwriadu ymuno â ni.
 
1. ydych am ymuno â ni ar y daith?
2. A oes unrhyw un yn dod gyda chi?
3. A oes angen gwirfoddolwr tywysydd golwg arnoch?
4. Rhif ffôn symudol.
5. Lle byddwch chi'n cwrdd â'r grŵp?