A- A A+

English

Taith gerdded o Gonwy i Landudno

DYDD MERCHER 19 HYDREF 2022

Rydym wedi trefnu taith gerdded o Gonwy i Landudno ar ddydd Mercher 19eg Hydref. Mae’n daith gerdded y mae’r grŵp wedi’i gwneud o’r blaen yn 2015 a 2018.

Mae NWSB yn darparu bws i ni a fydd yn gadael swyddfeydd NWSB Stryd Fawr Bangor am 10:30 ac yn cyrraedd safle bws Sgwâr y Castell Conwy am 11:00.

Mae’n daith gerdded fer wedyn i lawr i’r cei lle byddwn yn ymgynnull ger y cyfleusterau cyhoeddus cyn cychwyn ar ein taith gerdded tua 11:20.

Ar gyfer unrhyw aelodau sy’n dod o ogledd neu ddwyrain Llandudno, mae gwasanaeth bws rheolaidd ar hyd yr arfordir a gallwn drefnu i gwrdd ag aelodau yn yr arhosfan bws yn Sgwâr Lancaster ger yr orsaf drenau i’ch helpu i’ch arwain i Gei Conwy.

Mae’r daith gerdded tua 4.5 milltir o hyd, ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr ar y gwastad gyda tharmac da neu balmant craidd caled ond mae darn byr drwy’r twyni tywod wrth i ni nesáu at Ben Morfa Llandudno sy’n feddal mewn mannau. 

Gallwn stopio i fwyta ein brechdanau ar y promenâd yn Neganwy. 

Argymhellir esgidiau cerdded cryf a dillad gwrth-ddŵr a pheidiwch ag anghofio pecyn bwyd. 

Bydd y bws yn ein codi am 14:45 ar gornel Stryd Gloddaeth a Stryd Mostyn gyferbyn â’r Palladium (Weatherspoons) a dylem gyrraedd Bangor yn ôl tua 15:30. 

Mae yna gaffi ar lan Orllewinol Llandudno neu gallwn alw yn Weatherspoons i gael lluniaeth ysgafn cyn dal ein bws yn ôl i Fangor. 

A fyddech cystal â rhoi gwybod i Bethan cyn gynted â phosib os ydych yn bwriadu ymuno â ni fel y gallwn sicrhau bod gennym bws o faint addas a nifer digonol o wirfoddolwyr.  Bethan Sage Williams 01248 353604.