A- A A+

English

TAITH Y DDWY BONT

Lluniau o'n taith gerdded ddiweddaraf o Bont Britannia i Bont Menai, gan aros yn Nhreborth am ginio.

Hyfryd oedd gweld cymaint o gerddwyr.

Diolch i bawb a ddaeth yn ystod y tywydd gwlyb.


Yn anffodus oherwydd y tywydd bu'n rhaid gohirio ein taith gerdded olaf (18/01/23) ond rydym wedi penderfynu gwneud yr un llwybr o bont i bont wythnos nesaf 25/01/23. Os gwelwch yn dda a allwch roi gwybod i mi os ydych ar gael ar gyfer y daith hefyd o ble y byddwch yn cychwyn o’r swyddfa neu y bont.

Mis yma byddwn yn ymweld ar ddwy bont, Pont Menai a Phont Britannia, taith cymhedrol hawdd o gwmpas 4 milltir o hyd.  Bydd y daith yn cychwyn ochr Fangor i Bont Menai am 11.00y.b  lle byddwn yn cerdded ar ran o lwybr arfordir hyd at Pont Britannia. Byddwn wedyn yn gwneud ein ffordd yn ol i Pont Menai lee byddwn yn croesi drosoddy i Ynys Mon ac yn gwneud ein ffordd i Ynys Llandysilio, yma mae'r eglwys a credwyd ei bod wedi ei hadeiladu o gwmpas 1400.
 
Ar yr ynys, ymunwn a'r 'Belgium Promenade' lle cawn seibiant am ginio, bydd meinciau yma lle cawn eistedd i fwyta.   Ar ol seibiant byr, fe nawn ein ffordd ar hyd y 'Belgium Promenade' i gyffuniau Porthaethwy, lle cerddwn a amgylch y tref, gwneud ein fford yn ol i'r bont lee byddwn yn croesi yn ol i’n man dechrau.
 
Dyma ychydig o wybodaeth ar beth fyddwch angen ei baratoi cyn y daith:

  • Byddwn yn cyfarfod ochr Treborth i bont Menai

  • Bydd y daith yn cychwyn am 11am ac yn cymeryd o ddeutu 3 awr

  • Byddwn yn gohirio'r daith os bydd tywydd mawr - tywydd mawr.

 
Byddwch angen:
Dillad addas ar gyfer y tywydd gan gynnwys esgidiau cerdded, dillad glaw a bocs bwyd
 
Amser bws - 
Os byddwch yn gurry, mae manau parcio iw gael rhwng Pont Menai a'r gerddi Botaneg.
Bws  o Fangor 24A o Orsaf C 10.20  yn y’r Antelope erbyn 10.36 y.b
Neu 
Bws X4 o Orsaf  C am  10.40 y.b yn yr Antelope erbyn  10.56 y.b 
  
Os ydych yn trafeilio o gyfeiriad Ynys Mon ac angen rhywun eich tywys, gallwn drefnu eich cyfarfod ochr Porthaethwy i'r bont ac eich tywys i man dechrau'r daith.  Gallwch adael i Bethan neu fi wybod os chi angen cymorth.
 
E-bost: mark.roberts938@nbtinternet.com